Kara Sinek Tuzağı

Kullanımı

Paketin içerisinden çıkan toz cezbediciyi şişeye boşaltarak şişenin yarısına kadar su doldurulur ve karıştırılır. Şişenin kapağı kapatılır ve tuzak hazır hale gelir. Hazır olan tuzağınızı direk güneş ve aşırı rüzgâr almayan bir yere asın. Tuzağı, korumak istediğiniz bölgeden yaklaşık 10-15 metre uzağa ve yerden 1,5 – 2 metre yükseğe asın. Tuzağı sineklerin dinlenme alanlarına asmak daha iyi sonuç verir. Hava sıcaklığına bağlı olarak buharlaşma sonucunda tuzağın suyu azalacaktır, belirli aralıklarla tuzağın su seviyesini kontrol ederek su ekleyiniz. Kuruyan tuzakların çalışamaz hale gelir. Sinekler hastalık kaynağı mikro organizmalar taşır. Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlere asınız. Tuzağın tamamen sinekle dolmasından sonra çevreyi kirletmeden kovanın içini boşaltın.

Kullanım Alanları

  • Tatil köyü, otel ve lokanta bahçeleri
  • Ev, yazlık, sera, bahçe alanları
  • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftlikleri
  • Besihaneler, entegre tesisler
  • Yem fabrikaları
  • Çöp toplama ve depo alanları
  • Gıda üretim tesisleri
  • Arıtma tesisleri

Kitle Yakalama

Karasinek tuzağı, etrafındaki karasinekleri; içindeki özel formülasyonun suyla karışarak koku yayması sonucu cezbederek içine çeker ve içine giren sineklerin üremesini engeller.