Zeytin Sineği

Konukçuları

Zeytin, yabani zeytin ve akçakesme

Ergin 4-6 mm boyunda, parlak kahve ve bal renklidir. Erginler genel olarak haziran ayından itibaren topraktan çıkmaya başlarlar. Meyvelerin yumurta koymaya elverişli hale gelmeye başladığı haziran sonlarında çiftleşen dişiler iri, parlak ve yağlanmaya başlamış zeytinlere yumurta bırakırlar.

Popülasyonun yüksek olduğu yerlerde bir zeytine yaklaşık 7-9 dişi yumurta bırakabilir. Yumurta bırakılan yer, bir gün sonra koyu kahverengine dönüşür, buna vuruk denir.

Zarar Şekli

Zeytin sineği larva döneminde ve meyve etinde zararlı olur. Larva gelişme süresinde çekirdek etrafında galeriler açarak beslenir ve meyvelerin çürüyerek dökülmesine neden olur.

İzleme

Tuzaklar haziran ayında 1 adet / dekar ağaçların güney yönüne, yerden 1-2 m yükseğe asılır. Tuzak takibi düzenli olarak yapılarak popülasyon artışında uygulanacak mücadele yöntemine karar verilir.

Kitle Yakalama

İzleme tuzaklarında popülasyon artışı tespit edildiğinde, zeytin meyvelerinin yağlanmaya başladığı dönemde 15-20 m 1 adet olacak şekilde tuzak sayıları artırılır.

Bu Zararlı İçin
Önerilen Mücadele Türleri