Zeytin Güvesi

Konukçuları

Zeytin

Erginlerin genel görünüşü gümüş renklidir. Zeytin güvesi yılda 3 döl verir ve her döl ağacın farklı kısımlarında zarar yapar.

Zarar Şekli

Birinci döl larvalar, yapraklara ve tomurcuklara saldırır, ikinci döl çiçeklere ve tomurcuklara verdiği zarar ile meyvelerin tutunmasını engeller ve üçüncü döl meyvelerin sapından girerek meyvelerin dökülmesine neden olur.

İzleme

Zeytin güvesi ergin popülasyonunun izlenmesi için 1 tuzak / ha olacak şekilde mart sonu-nisan ayı başlarından itibaren hakim rüzgar yönünde yerden 1,5-2 m yüksekliğe ağaç dalına asılır.

Kitle Yakalama

Popülasyon artışı tespit edildiğinde 3 ağaçta 1 olacak şekilde tuzak sayıları artırılarak mücadele yapılır.

Bu Zararlı İçin
Önerilen Mücadele Türleri