Yeşil Kurt

Konukçuları

Pamuk, Mısır, Domates, patlıcan, biber, Bamya, Tütün

H.armigera erginleri kanat açıklığı 35- 40 cm olan bejimsi kahverengi- gri kelebeklerdir. Dişiler yumurtalarını konukçu bitkilerin yaprak, meyve ve taze sürgünleri üzerine tek tek bırakırlar. Bir dişi 700- 1500 kadar yumurta bırakabilmektedir.

Yumurtaların kuluçka süresi 2-10 gündür. Larvalar gelişmelerini sıcaklığa bağlı olarak 11-31 günde tamamlayarak toprakta 3-8 cm derinlikte hazırladıkları toprak odacıklar içinde pupa olurlar. Pupa süresi 20 gündür. H.armigera yılda 3-5, döl verir.

Zarar Şekli

Yeşil kurtta zararı larvalar yapar.1. ve 2. dönemde yapraklarla beslenen larvalar daha sonra domates, biber, patlıcan bamya, nohut ve mercimek fasulye gibi sebzelerin meyvelerini delerek içine girer ve orada beslenir.

Bir meyveden diğerine geçmek suretiyle de birçok meyvenin zarar görüp çürümesine neden olurlar.

İzleme

Yeşil kurt, larvaları meyveye girdikten sonra yapılacak mücadele başarısız olur. Bu yüzden ergin çıkışını zamanında belirlemek önemlidir. Mayıs ortalarından itibaren (3 tuzak/hektar) tuzaklar asılarak zararlının ilk uçuşunun tespiti yapılmalıdır.

Kitle Yakalama

Amaç, mümkün olduğu kadar çok kelebek yakalayarak, üremelerini engellemektir. Bu amaçla 3 tuzak / dekar kullanılır. Popülasyon çok ise tuzak sayıları artırılabilir. İlaç kullanmadan yapılan bu mücadele türü ile çevreye zarar verilmez ve elde edilen ürünler bitki zararlılarından korunmuş olur.

Bu Zararlı İçin
Önerilen Mücadele Türleri