Yazıcı Böcek

Konukçuları

Elma, armut, kiraz, erik, şeftali, kayısı, ayva, badem, fındık, kestane. Sert ve yumuşak çekirdekli meyve ve orman ağaçları

Yazıcı böceklerin büyüklükleri 1-5mm olup, larva beyaz renkte, 3-3,5mm boyunda, kıvrık ve bacaksızdırlar. Pek çok türü vardır.

Zarar Şekli

Yazıcı böceklerin son döneme giren larvaları kabukların hemen altında açmış oldukları sayısız galeriler içinde diyapoz halinde kışlarlar. Mart ayında itibaren günlük ortalama sıcaklık 18-20 dereceye ulaşınca, kışı geçirdikleri galerilerden çıkar, çiftleşir ve çiftleşen dişiler fındık dallarında açtıkları galerilere yumurtalarını bırakırlar.

Erginlerin galerilerden çıkışları, ilkbaharda, Mart, Nisan, mayıs aylarında yazın ise Haziran ortasından Eylül sonuna kadar görülür. Uçuşlar düzenli olmayıp hava sıcaklığına bağlı olarak toplu uçuşlar şeklindedir. Yılda bir döl verirler.

İzleme

Bahçenin homojen olması halinde, bahçeyi temsil edecek şekilde 1 hektara 3 tuzak, bahçenin homojen olmaması halinde 1 dekara 1 tuzak, yerden 1-1.5 m yükseğe asılarak, haftalık sayımlarla ergin uçuşu kaydedilir.

Kitle Yakalama

Bahçe içerisine 15-20 m aralıklarla, yerden 1-1.5 m yükseğe, ağaç dallarına KAPAR® YB (Yazıcı Böcek) Tuzağı asılır. Tuzak hazneleri, haftada bir kontrol edilerek eksilen miktar kadar cezbedici ilave edilir. Kırmızı renk tuzakları üzeri böcek ile dolduğunda yenisi ile değiştirilmelidir.

Bu Zararlı İçin
Önerilen Mücadele Türleri