Sekiz Dişli Ladin Kabuk Böceği

Konukçuları

Ladin, Çam ve Melez türlerinde konukçudur.

Yetişkin erginler genellikle 4-5,5 mm uzunluğunda, silindirik yapıda, siyah ve kahverengimsi siyah renklidir. Başının ön kısımları ile gövdesinin yanları uzun sarımsı kıllarla kaplıdır. Hem erkek hem de dişilerinin üst kanatlarında, üçüncüsü daha büyük olmak üzere, toplamda dörder diş bulunur (8 dişli).

Zarar Şekli

İklim koşullarına göre yılda 1-3 generasyonu vardır. Uçma zamanı, iklim koşullarına bağlı olarak mart sonu ile Eylül ayı arasında olmaktadır. Esas itibariyle sekonder zararlı bir böcektir. Üremek için fizyolojik olarak zayıf düşmüş, ölmekte olan ya da ölmüş ağaçları ve 70 yaşından fazla olan yaşlı ağaçları tercih etmektedir.

Saldırıya uğrayan çamların iğneleri sararıp kahverengiye döner ve dökülür. Kabuk yarıklarında kırmızı-kahverengi toz, yuvarlak çıkış delikleri, kabuktan dışarı çıkan küçük reçine salgıları görülür. Ağaçların ölümünü hızlandırıp, odunun rengini değiştiren ve kalitesini düşüren mavi küf hastalığına da yol açmaktadır.

Kullanımı

Tuzaklar yerden 1,5-2 m yüksekliğe, toprağa sağlam bir şekilde sabitlenmiş olan ahşap veya metal ters L şeklinde hazırlanmış bir kazık üzerine asılır. 4-5 tuzak / ha asılır. Tuzaklar sağlıklı ağaçlardan en az 6m uzağa asılmalıdır.

Bu Zararlı İçin
Önerilen Mücadele Türleri