Patates Güvesi

Konukçuları

Patates, tütün, patlıcan, biber

Vücudu ince uzun, kanatları da 5-6 mm kadar olup, antenleri vücudundan daha uzundur. Ön kanatları grimsi kahverengi, üzeri koyu renkli kahverengi noktalıdır. Olgun larva 8-10 mm uzunluğunda olup baş ve boyun kahverengidir.

Zarar Şekli

Patates, patlıcan, tütün ve domates yapraklarında bulunduğu yaprağın iki epidermis arasında beslenerek yapraklarda şeffaf boşluklar oluşturur. Daha sonra bu şeffaf boşluklar kahverengine dönüşür ve kurur.

Patates yumrusu üzerindeki gözler etrafına bırakılan yumurtalardan çıkan larvalar yumru içine girerek düzgün olmayan galeriler açar. Sert yüzeyli olan bu galerilerin içi beyaz renkte pisliklerle dolar.

İzleme

Tarlada ergin uçuşunu tespit etmek için dikimden itibaren hektara 2-3 tuzak asılmalıdır. Depolarda zararlı olup olmadığını tespit etmek için mart sonu itibariyle 100m2 alan için 1 adet tuzak asılmalıdır. Tuzak sayımları haftalık olarak yapılmalıdır.

Kitle Yakalama

Amaç, mümkün olduğu kadar çok kelebek yakalayarak, üremelerini engellemektir. Bu amaçla 3 -6 tuzak / da kullanılır. Popülasyon çok ise tuzak sayıları artırılabilir.

Bu Zararlı İçin
Önerilen Mücadele Türleri