Palmiye Böceği Feromonu

Konukçuları

Palmiye familyasına ait palmiye cinsi bitkiler ve hurma

Erginler kırmızımsı kahverengi ve silindir şeklinde olup, 35 mm uzunluğunda ve 10 mm enindedir. Baş ve hortumun uzunluğu vücudun toplam uzunluğunun 1/3’ü kadardır.

Zarar Şekli

Zararı larvalar yapar. Yumurtadan çıkan genç larvalar gövde içine girer ve burada yumuşak lifli dokuyla beslenerek tüneller açar. Larva, yaşamını tamamen gövde içinde geçirdiği için başlangıçta zararlıyı ve oluşturduğu zararı tespit etmek çok zordur. Zararlının palmiye ağaçlarının büyüme noktalarında beslenmesi sonucu, gövde üzerinde ve yaprakların gövdeye bağlandığı kısımlarda açılan küçük deliklerden sarımsı kahverengi yapışkan bir sıvı görülür. Zamanla (yaklaşık 2-3 yıl sonra) yapraklarda sararma, solma ve kuruma gözlenir.

İzleme

Palmiye ağacı bulunan park, bahçe ve fidanlıklarda hektara bir tuzak, yol kenarı ve orta kaldırımlarda sıra halindeki palmiye ağaçları için ise 1 adet / 1 km’de olacak şekilde tuzak asılır.

Kitle Yakalama

Palmiye ağacı bulunan park, bahçe ve fidanlıklarda hektara 4-6 adet tuzak asılır. Yol kenarlarındaki ağaçlar için ise 1 adet / 100 m olacak şekilde tuzak asılır. Süs bitkisi olarak dikimi yapılmış ve bulaşma olduğu düşünülen peyzaj alanlarında tuzaklar sağlıklı ağaçlardan en az 6 metre uzaklığa sağlam bir kazığa asılır. Eğer ağaç zarar görmüş halde kurumaya yüz tutmuş durumda ise tuzak ağaç gövdesine asılabilir.

Bu Zararlı İçin
Önerilen Mücadele Türleri