Oniki Dişli Çam Kabuk Böceği

Konukçuları

Başta çam (sarıçam, kızılçam, karaçam, sahil çamı) ve ladin olmak üzere Göknar ağaçları

Ips türünün en büyüğüdür. Erginleri 5.5 ila 8.2 mm uzunluktadır. Erginleri kahverengi renktedir. Üstten bakıldığında gövdesi etrafında sarı kıllar dikkat çeker. Her iki üst kanadı üzerinde altışar diş şeridi bulunduğundan adı Türkçe’de “on iki dişli” çam kabuk böceğidir. Ips sexdentatus yılda iki jenerasyona sahiptir. Uygun hava koşullarında üçüncü jenarosyanda görülebilir.

Zarar Şekli

Genel olarak sekonder karakterli bir böcek olup hasta veya zayıf düşmüş ve tercihen kalın kabuklu ağaçlarda zarar yapmaktadır. Ancak salgın durumunda sağlıklı ağaçlara da yönelebilmektedir. Zararlı kabuk üzerinde giriş delikleri açmakta, bu deliklerden giriş-çıkış yapmakta, aynı zamanda öğüntüleri de dışarı atmaktadır.

Zararlı kabuk altında farklı şekillerde yiyim yapar. Bunlar, üreme yiyimi, rejenerasyon, olgunluk ve kışlama yiyimleri şeklindedir. Böceğin üreme yiyimi kambiyum tabakasının tamamen harap olmasına sebep olduğundan zarar gören ağaçlar ölürler. Zararlı tek ağaçta olduğu gibi salgın durumunda geniş orman alanlarında kitle halinde zarar yapabilmekte, böylece ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Kitle Yakalama

Zararlı yıl içerisinde birden fazla döl verebildiği için izleme tuzaklarında popülasyon artışı tespit edildiğinde, turunçgilde Eylül – Ekim ve narda ise Ağustos – Eylül aylarında, özellikle en erkenci çeşit olan Satsuma mandarinleri ile nar çeşitlerinin olgunlaşmasından önce tuzaklar 15-20 m aralıklarla asılarak mücadele yapılır.

Bu Zararlı İçin
Önerilen Mücadele Türleri