Kiraz Sineği

Konukçuları

Kiraz, Vişne

Kiraz sineği ergini 4-5 mm boyunda olup thoraxın uç kısmında sarı renkli üçgen biçiminde yapıya sahiptir.

Zarar Şekli

Larvaların meyve içinde beslenmesi sonucu meyve eti rengi kahverengileşerek çürür ve meyve dökümleri meydana gelir. Hasat edilen meyveler kurtlu olduğu için pazar değeri düşük olur.

İzleme

Kiraz ve vişnenin çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra 1 tuzak / da olacak şekilde ağacın güney bölümüne asılır. Tuzak sayımı haftada bir yapılarak böcek çıkışı tespit edildiğinde uygun mücadele yöntemi seçilmelidir.

Kitle Yakalama

Popülasyonun düşük ve orta yoğunlukta olduğu bahçelerde, çiçeklerin dökülmesinden sonra yüksek boylu ağaçların her birine, bodur ağaçlı bahçelerde ise 10 m aralıklarla, ağaçların güney yönüne yerden 1-1,5 m yüksekliğe tuzaklar asılır.

Bu Zararlı İçin
Önerilen Mücadele Türleri