Elma İç Kurdu

Konukçuları

Elma, armut, ayva, ceviz, erik, kayısı, şeftali

Yetişkin güvelerin kanat açıklığı 16 ila 19 mm’dir. Gri ön kanatlarda bronza doğru yönelen iki altın kahverengi çizgi ile çevrili kanatta çok belirgin ve karakteristik kahverengi oval işaretler vardır. Arka kanatlar kırmızımsı kahverengidir ve ince kirpiklidir.

Böcekler çoğunlukla kışı saklandıkları yerlerde ergin, larva, pupa dönemlerinde hareketsiz geçirirler. İlkbaharda havaların ısınmasıyla kademeli olarak ortaya çıkar, çiftleşir ve yumurta bırakırlar. Yetişkin dişiler 30 ila 70 yumurta bırakır. Bunlar düz ve oval şekilli ve yarı saydam beyaz renktedir. Yumurtadan çıkmadan hemen önce larvaların karanlık başı görülür. Yumurtalar 6-10 gün sonra çatlayacaktır. Sonbahara kadar birden fazla döl verebilirler.

Zarar Şekli

Doğrudan meyvede zarar yapan larvalar, meyveleri delerek içlerinde galeriler açmakta, etki kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır.

İzleme

İzleme amacıyla tuzaklar çiçek dökümü itibariyle 3 tuzak / ha kurulmalıdır. Tuzak sayımı haftada bir yapılarak böcek çıkışı tespit edildiğinde uygun mücadele yöntemi seçilmelidir.

Kitle Yakalama

Mümkün olduğunca çok kelebek yakalayarak üremenin engellenmesi amaçlanır. 3-4 ağaçta 1 tuzak olacak şekilde tuzak asımı yapılır. Popülasyona göre tuzak sayısı artırılabilir. Feromonlar 45 güne kadar etkilidir, yapışkan kartlar ise üzeri böcekle kaplandığında yenisi ile değiştirilerek hasat yapılana kadar tuzaklar yenilenir.

Bu Zararlı İçin
Önerilen Mücadele Türleri