Antep Fıstığı Dal Güvesi

Konukçuları

Antep fıstığı

Olgun larvaları ortalama 7,5 mm uzunlukta süt beyaz renkte olup kuyruk kısmında iki adet sarı benek bulunur. Erginlerinde ise siyah renkli kanatlarının uç kısmında iki adet sarı benek bulunur ve ortalama boy uzunluğu 12 mm’dir. Yılda bir kez döl verir.

Zarar Şekli

Erginler çiftleştikten 4-6 gün sonra sürgündeki tepe tomurcukların yakınına veya meyve salkımına ortalama 40 adet yumurta bırakmaktadır.

Yaklaşık 10 gün içerisinde açılan yumurtalardan çıkan larvalar yumurtanın bulunduğu sürgün içine girer ve yaklaşık 9 ay boyunca dal içerisinde beslenerek ileri yol alırlar. Larvanın beslenmesi sürgün içerisindeki özün siyaha dönmesine neden olur.

Mart ayından itibaren beslendikleri sürgünlerden bir delik açarak çıkan larvalar, salgıladıkları bir iplikcik ile çıkış deliğinin yakınlarında kokon örerek pupa haline dönüşürler. Bu kokonlardan erginler Nisan ayından itibaren çıkmaya başlar. Pupalardan zararlı çıktığı örülen kokonun herhangi bir yerinde toplu iğne başı büyüklüğünde delikten anlaşılır.

Zararlının kışı bir yıllık sürgünler içerisinde geçirmesi meyve gözlerinin dökülmesine ve dolayısıyla ürün kaybına neden olmaktadır. Beslenme sırasında sürgünde yapraklar dökülmekte, sürgünler kısa kalmakta ve cumba denilen meyve salkımları da zarar görmektedir. Ekonomik anlamda ciddi ürün kaybına neden olmaktadır.

İzleme

İzleme amacıyla tuzaklar Mart ayı itibariyle 2-4 adet tuzak / ha asılır. Tuzaklar haftalık olarak takip edilir.

Bu Zararlı İçin
Önerilen Mücadele Türleri