Akdeniz Çam Kabuk Böceği

Konukçuları

Başta kızılçam olmak üzere çam türleri, sedir

Erginleri 2.5-4 mm uzunluğunda ve kızılımsı kahverengidir. Üst kanatlarında, her bir tarafta, uçları kıllarla kaplı dörder diş bulunur. Larvaları beyaz ya da krem rengi ve bacaksızdır. Yılda 3 jenerasyon görülür. Birinci uçma zamanı Nisan, ikincisi Temmuz, üçüncüsü ise Sonbaharda yapar. Üreme enerjisi yüksek olup tehlikeli bir böcektir.

Zarar Şekli

Sekonder bir zararlı olup yetişme ortamına uygun olmayan yerler ile çeşitli mantar hastalıkları ve tırtıllar tarafından tahribata uğramış her yaştaki ağaçlarda görülür. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yaygındır. Böceğin beslenme yerleri genelde ağaç gövdesisin alt kısımları ile çapı 5cm’den büyük ana dallardır.

Yakın zamanda devrilmiş, hasar görmüş ve stres altındaki ağaçlara saldırır. Nüfusu arttığında sağlıklı ağaçlara da saldırıp tepeden kurutur. Erkek çiftleşme için oyuk açtıktan sonra dişi ona katılır. Çiftleşmenin ardından dişi kambiyum bölgesinde ve odunsu doku içinde yumurta galerileri açar. Larvalar bu galerilerde beslenir ve pupaya döner.

Kullanımı

Tuzaklar yerden 1,5-2 m yüksekliğe, toprağa sağlam bir şekilde sabitlenmiş olan ahşap veya metal ters L şeklinde hazırlanmış bir kazık üzerine asılır. 4-5 tuzak / ha asılır. Tuzaklar sağlıklı ağaçlardan en az 6m uzağa asılmalıdır.

Bu Zararlı İçin
Önerilen Mücadele Türleri